Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2012

WildWorld
11:30
4274 5e2f
Reposted bylissaqueenpolksxsylwiawiktoriaa

September 15 2012

WildWorld
20:42
1217 a395

September 03 2012

WildWorld
18:21
Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy
— Elektryczne gitary - Dzieci
Reposted fromsmokensoul smokensoul viaborntodream borntodream

September 01 2012

WildWorld
13:37
Play fullscreen
Back to summer paradise! 

August 31 2012

WildWorld
16:30
0041 4069
Reposted bymalvae9thoctober

August 30 2012

WildWorld
15:42
WildWorld
15:23
WildWorld
14:32
1315 5f37
Reposted bypablo7no pablo7no
WildWorld
14:20
0691 bf1f
*.*

August 24 2012

WildWorld
15:15
WildWorld
15:15
Play fullscreen
Ona mówi usiądź wygodnie ja polepie i zlepie w jedną część
Tu muszę naderwać tu muszę zszyć byś mógł we mnie odtąd żyć
Reposted fromczesc-chce-cie czesc-chce-cie

August 22 2012

WildWorld
11:53
0926 7717
Reposted byfleurrebelleblondihadjathe-sc
WildWorld
11:53
0886 26df
Reposted byIamPerfect IamPerfect

August 08 2012

WildWorld
17:48
3246 0a34
WildWorld
17:47
WildWorld
10:32
9278 1ddf
Reposted fromborntodream borntodream

August 04 2012

WildWorld
19:28
7060 2b6c

August 01 2012

WildWorld
20:16
Ty nie wiesz, jak trudno pustym miastem iść, Z dalekich komet czapkę szyć, Jesiennym wiatrem gnanym być,

July 15 2012

WildWorld
15:47
8781 83f5
Reposted bytightjeansedgirltakebarte9jolene511

July 13 2012

WildWorld
16:40
3783 e636
no czeeeeeść *,*
Reposted fromczesc-chce-cie czesc-chce-cie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl